Najpopularniejsze usługi

E-transport

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.

Czasowa rejestracja pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu ...

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu - usługa centralna

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno , darowizna

Zawiadomienie trzeba wysłać do 30 dni kalendarzowych od zbycia lub nabycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu...

Wymiana prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danych osobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu zameldowania) oraz w przypadku utraty wa...

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wniosku o uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym m.in. w zakresie:
- przystosowania pojazdu do zasilania gazem,
- wykreślenia informacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem,
- dokonanie l...

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pierwszą rejestrację pojazdów nowych zakupionych na terenie RP.

wyników