Alfabetyczna lista usług

C

Czasowa rejestracja pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu ...

E

E-transport

P

Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pierwszą rejestrację pojazdów nowych zakupionych na terenie RP.

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów, których markę określa się jako SAM.

Przedłużenie, wymiana lub wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

Przedłużenie uprawnień, wymiana dokumentu lub wydanie wtórnika legitymacji

R

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o rejestrację pojazdu zabytkowego.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Zgodnie z art. 2 pkt 39 ustawy prawo o ruc...

U

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (pośrednictwo)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wniosku o uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym m.in. w zakresie:
- przystosowania pojazdu do zasilania gazem,
- wykreślenia informacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem,
- dokonanie l...

wyników